PM650

PM650

▪ เวอร์ชันที่มีประสิทธิภาพสูง แบบไร้ใบพัด ▪ การออกแบบที่ทันสมัย ▪ หน้าจอสัมผัสขนาด 15 นิ้ว P-CAP ▪ เครื่องพิมพ์ความร้อน ขนาด 80 มม. ▪ มีหน้าจอแสดงผลสำหรับลูกค้า ▪ มีการบำรุงรักษาและการบริการที่ง่ายดาย

ระบบ PM650 POS ใหม่นี้ เป็นระบบ POS แบบ TRUE All-in-One ด้วยรูปลักษณ์ที่เหมือนเดิม ประกอบไปด้ดวยระบบ POS เครื่องพิมพ์ความร้อน และจอแสดงผลสำหรับลูกค้า ทุกอย่างเต็มไปด้วยการออกแบบที่เพรียวบาง ทันสมัย เหมาะสำหรับการใช้งาน ส่วนใหญ่ D2550 หรือ i5 ที่ทรงพลัง มอบความเป็นไปได้ในการใช้แอพพลิเคชันที่มีความต้องการมากที่สุดในยุคปัจจุบัน

PM650 เป็นระบบ POS แบบ all-in-one สำหรับธุรกิจที่ต้องการความพร้อม ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพที่สามารถวางใจได้

PM650_spec.jpg