โปรแกรมสินทรัพย์ TOYOTA อินทนนท์

โปรแกรมสินทรัพย์ นวัตกรรมใหม่ใช้ QR CODE

แทนการจดบันทึกสามารถแจ้งเตือนว่าทรัพย์สินที่พบเป็นของห้องไหน ทำให้ทราบสถานะ ของหาย ของเกิน ของแต่ละห้อง ได้ทันทีเพียงแค่สแกน QR CODE ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ  โปรแกรมทรัพย์สินในการบริหารจัดการสินทรัพย์ ภายในโรงแรม โรงงาน หรือองค์กร ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ไม่สูญหายใช้พนักงานน้อย 

ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการ โปรแกรมสินทรัพย์ ด้วยระบบบาร์โค้ด ให้กับโรงแรมและองค์กรชั้นนำของประเทศ ทำให้เราเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี การ ตรวจนับทรัพย์สิน รูปแบบใหม่ ด้วยการนำ QR CODE เข้ามาใช้ในการ บริหารสินทรัพย์ ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถได้ข้อมูลสินทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และลดเวลาการทำงานได้มากกว่า 50%  โปรแกรมทรัพย์สิน  โปรแกรมสินทรัพย์

โปรแกรมสินทรัพย์ ด้วยบาร์โค้ด ของเรานี้สามารถแจ้งเตือนได้ทันที โดยการใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา(Mobile Scanner) ยิงเข้าไปที่ QR CODE ที่ติดเอาไว้เพียงเท่านี้ เราก็สามารถรู้ได้ทันทีว่า สินทรัพย์นั้น เป็นสินค้าอะไร ชื่ออะไร มาจากห้องไหน และสามารถนำย้ายกลับไปคืนที่เดิมได้

ซึ่งประโยชน์นี้เองเหมาะสำหรับโรงแรมหรือธุรกิจ ที่ต้องนำโต๊ะ เก้าอี้ ยืมจากห้องเดิมมาร่วมกันใช้ประชุมหรือจัดสัมนา แล้วสามารถจำแนกว่าต้องนำกลับไปที่ไหน หรือมาจากแผนกไหนได้อย่างง่ายดายและ รู้ทันที และนี้คือประโยชน์ของ  โปรแกรมทรัพย์สิน