ผลงานการติดตั้ง โรงเรียนนานาชาติ

ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการ โปรแกรมสินทรัพย์ ด้วยระบบบาร์โค้ด ให้กับโรงแรมและองค์กรชั้นนำของประเทศ ทำให้เราเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี การ ตรวจนับทรัพย์สิน รูปแบบใหม่ ด้วยการนำ QR CODE

เข้ามาใช้ในการ บริหารสินทรัพย์ ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถได้ข้อมูลสินทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และลดเวลาการทำงานได้มากกว่า 50%  โปรแกรมสินทรัพย์ ด้วยบาร์โค้ด ของเรานี้สามารถแจ้งเตือนได้ทันที โดยการใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา(Mobile Scanner) ยิงเข้าไปที่ QR CODE ที่ติดเอาไว้

ตรวจนับสินทรัพย์ประจำปีเพียงแค่ส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยัง mobile computer หรือเราเรียกว่าเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบพกพา handheld ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งเข้าไป Handheld นี้ไปทำการยิงเพื่อตรวจสอบ สินทรัพย์ตามโลเคชั่นที่ถูกระบุลงมาบน handheld หรือ mobile Scanner ตัวนี้ ในการตรวจสอบเราเพียงแต่ยิงบาร์โค้ดและได้มีรายการบอกสถานะขึ้นมาที่หน้าจอของโมบายคอมพิวเตอร์ว่าสินทรัพย์ถาวรชิ้นนี้ อยู่ที่ โลเคชั่นหรือห้องนี้หรือเปล่า และระบบสามารถที่จะแจ้งเตือนได้บน อุปกรณ์ได้ทันทีว่าในห้องนี้มีรายการสินทรัพย์อะไรบ้างและมีสินทรัพย์ถาวรชิ้นไหนที่เกินมาซึ่งการทำงานทั้งหมดนี้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา ขั้นตอนจากเดิมมากกว่าครึ่ง