ในโลกยุคปัจจุบันการควบคุมสินทรัพย์ถาวรหรือ Fixed assets เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ

ปัจจุบันเราได้มีการ นับสินทรัพย์กันมากขึ้นเนื่องจากว่าในทุกธุรกิจ ในโลกยุคปัจจุบันการควบคุมสินทรัพย์ถาวรหรือ Fixed assets เป็นสิ่งที่จำเป็น ในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากว่าในบริษัทองค์กรย่อมต้องมีรายการสินทรัพย์ที่จะต้องการบันทึกหรือควบคุมประจำปี ซึ่ง การไม่มีการควบคุม รายการสินทรัพย์ดังกล่าวย่อมเป็นผลทำให้องค์กรใหญ่ๆสูญเสียหรือมีสินค้าสูญหายเป็นจำนวนมากเพราะไม่สามารถควบคุมได้และอีก มุมหนึ่งคือในแง่ของการตรวจสอบตรวจเช็คเป็นไปได้ยากเนื่องจากฝ้าใช้ การจดหรือการบันทึกด้วยสายตาทำให้การตรวจหาสินทรัพย์และแต่ละรายการนั้นเป็นไปได้ยากและข้อมูลที่ได้ก็มีโอกาสที่ผิดพลาดสูง  
 

ปัจจุบัน เราได้มีเทคโนโลยีในการบันทึกสินทรัพย์ขึ้นมาซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เราใช้ในการ บาร์โค้ดมาทำการตรวจนับสินทรัพย์ ซึ่งการนำ เครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบพกพามาทำงานนี้ จ้องทำให้การตรวจสอบสินทรัพย์ถาวรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยลูกค้าสามารถนำข้อมูลเดิมที่มีอยู่จาก Excel file หรือข้อมูลเดิมของบริษัทนำเข้ามาที่โปรแกรมของเราซึ่งโปรแกรมนี้จะทำการเจนเนอเรท บาร์โค้ดออกมา หลังจากนั้นให้นำบาร์โค้ดนี้ไปติดที่สินทรัพย์ถาวรเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะมีข้อมูลติดอยู่ที่ ตัวสินทรัพย์ถาวรได้แล้วหลังจากนั้นเมื่อมีการ ตรวจนับสินทรัพย์ประจำปีเพียงแค่ส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยัง mobile computer หรือเราเรียกว่าเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบพกพา handheld ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งเข้าไป Handheld นี้ไปทำการยิงเพื่อตรวจสอบ สินทรัพย์ตามโลเคชั่นที่ถูกระบุลงมาบน handheld หรือ mobile Scanner ตัวนี้  

ในการตรวจสอบเราเพียงแต่ยิงบาร์โค้ดและได้มีรายการบอกสถานะขึ้นมาที่หน้าจอของโมบายคอมพิวเตอร์ว่าสินทรัพย์ถาวรชิ้นนี้ อยู่ที่ โลเคชั่นหรือห้องนี้หรือเปล่า และระบบสามารถที่จะแจ้งเตือนได้บน อุปกรณ์ได้ทันทีว่าในห้องนี้มีรายการสินทรัพย์อะไรบ้างและมีสินทรัพย์ถาวรชิ้นไหนที่เกินมาซึ่งการทำงานทั้งหมดนี้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา ขั้นตอนจากเดิมมากกว่าครึ่ง
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : Line : @r999

097-014-8130   ( คุณโย )