โปรแกรมยืมสินค้า ONLINE

โปรแกรมเบิกยืมสินค้าภายในองค์กรณ์ ONLINE โปรแกรมสำหรับติดตามสถานะการเบิก-ยืมสินค้า หรือ อุปกรณ์ เหมาะสำหรับใช้ในองค์กร หรือสำหรับร้านเช่าอุปกรณ์ โดยสามารถดูได้ว่าใครเป็นคนเบิก มีกำหนดคืนเมื่อไหร่ และมีรายการใดบ้างที่เลยกำหนดวันคืน โดยทำงานแบบ Online ผ่าน Web Browser
  

เหมาะสำหรับองค์กรณ์ที่มีการยืมอุปกรณ์หรือสินค้าจากหลายส่วนงาน

  • องค์กรณ์ที่มีพนักงานขายจำนวนมาก และต้องการยืมสินค้าตัวอย่างไปพบลูกค้า
  • กองถ่ายทำละคร มีผู้ต้องการยืมกล้อง ออกไปถ่ายทำ
  • โรงงานที่มีการให้ยิม Rack หรือ ชั้นวางของไปที่ลูกค้า
  • บริษัทที่มีสินค้าตัวทดลองเพื่อให้ลูกค้ายืม
  • ธุรกิจที่ต้องการควบคุมการยืมอุปกรณ์ไปใช้หน้างาน 

 

ประโยชน์ : 
  • ดูรายการสินค้าที่พร้อมให้ยืม ONLINE  - ดูรายการอุปกรณ์ที่พร้อมให้ยิม ผ่านมือถือ ได้ทุกที่ทุกเวลา
  • มีการอนุมัตจากหัวหน้าก่อนให้ยืมสินค้า - ในการเบิกจากผู้ใช้งาน ระบบจะแจ้งไปที่ผู้มีอำนาจเพื่อกดยืนยันอนุมิตการเบิก โดยไม่ต้องทำเอกสาร request barcode by 
  • มีการแจ้งเตือน เมื่อยืมเกินกำหนด  - โปรแกรมนี้คำนวณเวลาการยืม ตามที่ผู้ยืมร้องขอ เมื่อเกินเวลาระบบจะแจ้งเตือนว่าเกินวัน ทำให้ทราบสถานะทันที 
  • มีรูปผ่านสินค้าที่ต้องการยืม - สามารถใส่รูป เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการยืมอุปกรณ์
  • ดูสถานะอุปกรณ์ทุกชิ้นผ่าน ONLINE - สามารถดูสถานะการยืม ได้เป็นรายบุคคล รายสินค้า หรือ รายงานการเลยกำหนด ได้ผ่านมือ

RELATED PRODUCT

PM40

2.8” LCD, Numeric key EDA with 3G, Wifi/BT, 1D/2D, and GPS

PM60

3.5” LCD, Numeric/Qwerty Key EDA with 3G Wifi/BT, 1D/2D, and GPS

PM250 Bio

2.8” LCD Anti-microbial PDT with Wifi/BT & 2D imager.