โปรแกรมสต๊อก ระบบบาร์โค้ดสำหรับผู้เริ่มต้นทำระบบ

1.โปรแกรมสต๊อกของเรา สามารถใช้บาร์โค้ดทำงาน
2.สามารถดูประหวัติการ รับเข้า เบิกออก ได้ง่าย
3.ระบุ Location ในการวางสินค้าได้ ทำให้สินค้าไม่หาย
4.ไม่ต้องผูกสูตร Excel และ ลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากการ ใส่ข้อมูลผิดช่อง หรือ ลบ
5.พิมพ์ฉลากบาร์โค้ดติดสินค้าได้ง่าย