วิธีการใช้งานเครื่องพิมพ์ GoDEX และโปรแกรมสร้างบาร์โค้ด GoLabel

 

Customer Service Online
บริการหลังการขาย

Mobile
095-474-5475
097-172-1390

 

 

1. ก่อนอื่นให้ ติดตั้งโปรแกรม GoLabel ลงในคอมพิวเตอร์ ที่ต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ GoDEX ให้พร้อมใช้งาน

 

 

 

 

2. หลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ บาร์โค้ดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่สติ๊กเกอร์และหมึกริบบอน 

 

 

 

 

3. โปรดตรวจสอบสติ๊กเกอร์ ให้แน่ใจว่ามีลักษณะดวงเป็นแบบใด แล้วตั้งเซนเซอร์ให้ เหมาะกับสติ๊กเกอร์ที่เราต้องการจะพิมพ์

 

 

 

 

4. โปรดอ่าน หมึกริบบอนนั้นจะ Fade in, Fade out หรือ Ink inside, Ink outside การใส่นั้นแตกต่างกันเพียงน้อย

 

 

 

 

5. เมื่อใส่สติ๊กเกอร์และหมึกริบบอน เรียบร้อยแล้วให้ปิดฝาเครื่องลง และเตรียมทำการ Calibation Sensor 

 

 

 

 

6. เมื่อติดตั้งตามข้างต้น เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นการใช้งานโปรแกรม GoLabel ซึ่งใช้งานง่าย #BarcodeMadeEasy

 

 

 

 

7. การสร้างบาร์โค้ดชนิดต่างๆ

 

 

 

 

8. การใช้ Excel ไฟล์ เพื่อเชื่อม Database

 

 

 

 

9.การสั่งพิมพ์แบบ รันนัมเบอร์

 

 

 

 

Customer Service Online
บริการหลังการขาย

Mobile
095-474-5475
097-172-1390